Abonnemangsväljaren

Vill du köpa med eller utan mobil?

Jag vill ha en ny mobil Endast abonnemang

Hjälp

Om du vill ha en ny mobil + abonnemang så väljer du valet "jag vill ha en ny mobil".

Om du redan har en mobil och vill behålla den eller tänker skaffa mobilen separat så väljer du "endast abonnemang".